Zaniklá tvrz ve vsi, která se rozkládá asi 8 kilometrů severovýchodně od Vlašimi a 3 kilometry od Trhového Štěpánova.
Dalkovická tvrz byla založena zřejmě kolem 14. století. Její majitelé jí využívali až do závěru 15. věku, poté byla zřejmě opuštěna. K obnově sídelní funkce tvrze došlo opět roku 1581, ovšem roku 1618 její užívání definitivně ustalo. Po připojení ke šternberskému panství byla tvrz opuštěna, přilehlý poplužní dvůr byl v roce 1796 rozdělen a bývalé vrchnostenské pozemky rozparcelovány. Z tvrze stávající v jihozápadní části vsi, zůstalo na zahradě čp. 23 zachováno okrouhlé tvrziště obklopené příkopem a vnějším valem. Ještě koncem šedesátých let 20. století se okolo části tvrziště, na němž stával tehdy opuštěný dům čp. 23, dochovaly zbytky valu a příkopu, jímž protékala voda z přilehlého rybníka. Jádro tvrziště bylo porostlé stromy a keři.

Národní Památkový Ústav - záznam SAS poř. č. 13-34-21/1 – tvrziště Dalkovice je významné archeologické místo

Podle Národního památkového ústavu bylo tvrziště výrazně narušeno domem čp. 23 a nikdy se tu nedělal ani podrobnější archeologický průzkum. NPÚ na svém portálu www.isad.npu.cz má Mapu, která zvýrazňuje tvrziště kam až zasahovalo i další informace k tomu místu, mají tu že by to mohlo být výhodné místo pro turisty ( turistiku ).Státní archeologický seznam

Jak tvrz vypadala ?
V roce 2019, náš kronikář napsal e-mail do Národního Památkového Ústavu.
Odpověď NPÚ:

Dobrý deň vážený pán Kučera,

tvrziště Dalkovice evidujeme v Státním archeologickém seznamu ako tzv. významnú archeologickú lokalitu. Je to typ archeologického územia, kde sa nachádzajú hodnotné relikty zaniknutých objektov, alebo významné archeologické nálezy a situácie. Tvrzištia a relikty tvrzí sú jedným z charakteristických prvkov, ktoré sú evidované ako významné archeologické lokality. Ich relikty sa často zachovali v podobe výrazných reliéfnych tvarov, keďže boli opevnené zväčša pomerne mohutnými zemnými valmi a výraznými priekopami. V prípade tvrze v Dalkovicích ne je podľa charakteru konfigurácie terénu pochybností o jej polohe a približnom rozsahu. Na základe terénnych reliktov však možno predpokladať, že šlo o typickú kruhovú tvrz s prstencovým valom a priekopou, s vyvýšeným jadrom, na ktorom stála vežovitá stavba.

 


Nejlepší úspěch našeho kronikáře byl, že se mu ozval  pan Mgr. František Podzimek a rozjela se rekonstrukce tvrze podle zbytku terénu a podle map z internetových stránek www.ags.cuzk.cz, pak se přihlíželo na to jak se stavěli tvrze ve 14. století a podle toho jsme navrhli tvar tvrze.
Nejhorší na tom bylo, že tvrziště je srovnané ale některé tvary toho místa zůstali.

3D Model Tvrze 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

Máme sociální sítě. Jako vy.
Jsme část města Trhový Štěpánov a Kraj Blanických Rytířů