Dne 9.3.2016 Město Trhový Štěpánov zadalo objednávku na vytvoření znaku a vlajky pro místní část  Dalkovice. Návrhy vytvořila Heraldická kancelář Dauphin - Stanislav Kasík.

Prohlašení od Pana Kasíka pro občany Dalkovic

Vážení občané obce Dalkovic,

přeji Vám i budoucím, abyste své nové obecní symboly přijali jako výsostná znamení nevšední hodnoty. Aby znak, vlajka i pečeť sloužily ku prospěchu Vaší obce jako zřetelná součást sebevědomí, hrdosti a zdravého patriotismu občanů v ní žijících. Věřím, že byl položen základ k tradici, která ve svém trvání překoná tuto dobu a stane se svědkem rozkvětu obce, její prosperity a života dobrých lidí.

Jako autor návrhů znaku a vlajky Vaší obce Vás žádám o zachování vědomosti o mém autorství, o ochranu mých autorských práv a o umožnění využívat kreslených, malovaných, tištěných, kopírovaných a také jiným způsobem provedených podob Vámi schváleného obecního znaku a vlajky k vědecké, publikační a výstavní činnosti.

 

                                                                                                                                                                                           Stanislav Kasík

Popis znaku a vlajky

Znak

 V modro-červeně polceném štítě vpravo zlatá osmihrotá fazetovaná hvězda nad stříbrným zúženým vlnitým břevnem, vlevo z dolního okraje pole vyniká stříbrná sloupková zvonička se zlatým zvonícím táhlem vpravo, s lucernou, v níž je zlatý zvonek a s valbovou stříškou se zlatým latinským křížkem.

Zlatá hvězda v modrém poli odkazuje na pány a hrabata ze Šternberka, kteří byli dominantními a také posledními historickými vlastníky obce. Vlnité břevno symbolizuje Dalkovický potok, na jehož levém břehu obec leží. Zvonička je inspirována stejným objektem na návsi v Dalkovicích.

Vlajka

List tvoří modré karé o straně shodné s polovinou šířky listu, nad stejně velkým, bílo-modře děleným polem a tři vodorovné pruhy, červený, bílý a červený, v poměru 2 : 1 : 1. V karé žlutá osmicípá fasetovaná hvězda.

Karé a pole pod ním jsou odvozeny od pravého pole štítu znaku. Bílý pruh má oporu ve zvoničce a červené pruhy v červeném poli znaku.

 

Obec Dalkovice

Máme sociální sítě. Jako vy.
Jsme část města Trhový Štěpánov a Kraj Blanických Rytířů