Obec leží pod severním svahem Paseky. Je položena v malebném údolíčku v nadmořské výšce 387 metrů. V obci protéká Dalkovický potok. Pod Dalkovicemi jde potrubí z nádrže Vodní nádrž Švihov (známá spíše pod nesprávným názvem vodní nádrž Želivka). Obecní vodovod je napájen samospádem ze studny, která je asi 1 km nad koupalištěm.

Počet obyvatel :

 V roce 1848 měli Dalkovice 322 obyvatel, v roce 1930 již 241 obyvatel, v roce 1980 jen 127. K 31. 12. 2006 měla osada Dalkovice 78 obyvatel. Počet obyvatel v roce 2007 byl stejný jako v předcházejícím roce.

Doprava: Pravidelná integrovaná autobusová linka ČSAD Benešov a.s : - od 1.4. 2022  PID  PÁSMO - číslo linky:  794

Oficiálním  nejbližším nájezdem jsou Psáře (Veselka - 49 km D1).

Živočišná výroba
Na konci Dalkovic směrem k obci Střechov je areál živočišné výroby.

Školní děti navštěvují základní školu v Trhovém Štěpánově.

Pošta je do Dalkovic dodávána autem z Trhového Štěpánova.

K lékařům chodí občané Dalkovic rovněž do Trhového Štěpánova.
Obec patří k Městskému úřadu Trhov Štěpánov. www.trhovystepanov.cz

  Zimní pohled na Dalkovice

   

Máme sociální sítě. Jako vy.
Jsme část města Trhový Štěpánov a Kraj Blanických Rytířů